Kiürítés és felállítás

kiürítés és felállítás

Budapest, I. Általános rész - A Tünettan - A vizeletkiürítés zavarai 10 Tünettan sük, amely műtét a hólyag jó kiürülését biztosítsa s így végleges gyó­gyulást érhetünk el.

kiürítés és felállítás

Ottan, ahol distendált hólyag mellett a katheterezés nagy nehéz­ségekkel jár, naponta végzett hólyagpunctio útján kibocsáthatjuk a szükséges vizeletmennyiséget, míg a beteg állapota valamelyest javul s akkor alkalmazunk magas hólyagmetszés útján készített hólyag­sipolyt, amely után egy bizonyos idő múlva, ha a beteg állapota meg­engedi, a secundaer prostatectomiát elvégezhetjük, vagy ha más oka van a vizelet pangásának, illetve a hólyag tökéletlen kiürülésének, azt is megoldhatjuk.

Lassan fejlődő vizeletkiürítési akadály mellett azért marad sokáig latens az állapot, mert a detrusor izomnyalábjai a fokozódó kiürítési akadállyal arányosan megvastagodnak, túltengenék s a hólyag kiürí­tési viszonyait egyensúlyban tartják; amint azonban az akadály las­san nő, a detrusor nem képes további erőkifejtésre s felbomlik az egyen­súlyi állapot, vagyis a hólyag teljesen kiürülni többé nem tud s resi­dualis vizelet marad vissza.

kiürítés és felállítás

Ezen állapot sokáig csak helybeli jelentő­ségű s a betegre nézve mást, mint apró kellemetlenséget nem jelent; ha azonban a residualis vizelet mennyisége eléri a — ccm-t, akkor már az egész szervezet megérzi azt, mert ilyen pangó vizeletmennyiség mellett a vesék már nem ürülhetnek szabadon a hólyagba, hanem egy felfelé visszaható pangás keletkezik az uréterekben, majd a felső húgy- utakban.

Első jele ennek a szomjúsági érzés s a megfelelő polyuria, híg, alacsony fajsúlyú vizelettel.

kiürítés és felállítás

Ilyenkor kiürítés és felállítás vizeletben sem fehérje, sem alakelemek nem szoktak lenni, dacára ennek azonban a vese a nyomás következtében nagy mértékben elsorvadhat. Ha a hólyagban pangó vizelet valami módon fertőződik, akkor a vizelési nehézségek fokozódnak s hamarább rájönnek arra, hogy a beteg a hólyagját rosz- szul üríti ki.

kiürítés és felállítás

Tapintani a kis residulais vizeletet tartalmazó hólyagot a sym­phisis felett nem lehet, legfeljebb két kézzel való áttapintásnál lehet érezni, hogy a hólyag nem ürül ki jól, ha a benne pangó vizelet — ccm-t elér. Gyógykezelésre a kórisme felállítása és a residualis vizelet meg­állapítása után akkor van szükség, ha a pangó vizeletmennyiség ccm-en felül van.

kiürítés és felállítás

Ilyenkor — hogy a veséket tehermentesítsük — naponta végzett kiürítő katheterezésre van szükség. Sokszor látjuk azt, hogy a rendszeres kiürítés mellett a residualis vizeletmennyiség lénye­gesen alább száll, midőn ritkítani lehet a katheterezést mindaddig, míg a kiürítés és felállítás vizeletmennyiség nem emelkedik.

Ott, ahol sok a vissza­maradó vizelet, mérlegelnünk kell az egyén általános állapotát, hogy mikor lehet valamely műtéttel a hólyag jó kiürülését biztosítani, hogy a katheterezéseket abba hagyhassuk, arra az álláspontra helyezkedni azonban, amit hallani lehet egyes mit kell tenni, ha merevedés részéről, hogy ne végezzünk katheterezést, nehogy a beteg megszokja azt és nehogy azáltal a húgy- utak inficiálódjanak, teljesen helytelen, mert a katheterezés ilyen eset.

Lehet, hogy érdekel